Sosyal Medya Depresyona Sokuyor!

Categories Sağlıklı YaşamPosted on

Sosyal medya ve depresyon ilişkisi, bilim insanları tarafından öncelikli konulardan birisidir.  Pittsburgh Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde gerçekleşen araştırmalar sonucunda, sosyal medyayı uzun süreli kullanan gençlerin depresyona yakalanma riskinin fazla olduğu belirtilmiştir. Aynı zamanda, ekonomik dengesi yüksek olan ülkelerin depresyonla savaşma şansının yüksek olduğunu da eklememiz gerekiyor. İnternet üzerinde yer alan sosyal medya platformları ve kullanımıyla ilgili detaylı soruların sorulduğu bu araştırmada, %90 olarak aktif bir kullanımın gerçekleştiği gözlemlenmiştir. Sürekli olarak kontrol edilmesi ve depresyon oranının yüksek olması, sosyal medyanın insan sağlığına etkisini ortaya koymuştur.

Sosyal Medya Kullanım Oranı

Depresyon riskinin yüksek olduğu birçok insanda sosyal medya kullanımı sıklıkla görülmektedir. Günümüzde, hemen hemen her insan internet kullanımını aktif olarak gerçekleştirmektedir. Aşırı kullanımın getirisi olarak, ruhsal sağlığı tehdit edecek faktörler belirgin hale gelmiştir. Sosyal mecrada bulunan platformların bilinçsiz bir şekilde tüketim haline gelmesi, aynı oranda depresyon ve benzeri birçok hastalığı doğurmaktadır. Tüm bunlara ek olarak, ekonomi, ırk, cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi vb. olgular da diğer faktörler arasında yer almaktadır.

Sosyal Medyanın Ruhsal Etkileri

Özellikle, sosyal medya üzerinde yer alan paylaşımların abartılı ve gerçekdışı olması, birçok insanda kıskançlık, hasetlik ve imrenme gibi duyguları ortaya çıkardığı bilinmektedir. Farklı yaşamların mutluluklarına tanık olmanın ve belirli yaşam kıyaslamalarının depresyonu ortaya çıkardığı belirtilmiştir. Bilim adamlarının yaptığı yoğun araştırmalar sonucunda, internet bağımlısı adıyla tabir edilen insanlarda, depresyon vakalarının şiddetli oranlarda gözlemlendiğini de eklememiz gerekiyor.

Sosyal Medya Ve Kullanımı

Bilim insanlarının ortaya koyduğu tezlerden birisi de, sosyal medya kullanmayan insanlarda depresyon riski daha az olmaktadır. Çeşitli internet platformlarının ümitsizlik, intihar ve depresyon benzeri sonuçları tetiklediği bilinmektedir. Gerçek yaşamın sanal dünyaya taşınması ise, Sosyal medya kullanımı konusunun önemini ortaya çıkarmaktadır. Fiziksel ve duygusal bir temasın olmadığı eksik iletişimlerin, ruhsal uyumsuzlukları ve benzeri olumsuzlukları beraberinde getirmesi kaçınılmaz oluyor. Bilinçli bir internet kullanımının depresyonu engelleyici etkisi olduğunu bilmeli ve bu doğrultuda hareket etmelisiniz. Sosyal medya araçlarının, yaşamsal eksikleri olduğu kadar artıları bulunduğu da unutulmamalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir